Sprejeta splošna akta agencije o naložbenih načrtih

Svet Agencije za energijo je na svoji 7. redni seji 19. decembra 2014 sprejel Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije in Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije. Več lahko preberete na tej povezavi.
Meta informacije
Datum objave:
22.12.2014 10:59
Datum posodobitve
22.12.2014 11:16
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
električna energija sistemski operater naložbeni načrti distribucijski operater