Javno posvetovanje o imenovanju pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov plinskih omrežij

Pripravljavec prognoz je na območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije odgovoren za pripravo prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnika omrežja in po potrebi naknadnih dodelitev. Prav tako je odgovoren za izdelavo metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnika omrežja, ki mora temeljiti na statističnem modelu povpraševanja, kjer je vsakemu ne dnevno izmerjenemu prevzemu dodeljen profil obremenitve, sestavljen iz formule nihanj v povpraševanju po plinu v primerjavi s spremenljivkami, kot so temperatura, dan v tednu, vrsta odjemalca in čas počitnic.

Agencija je skladno s petim odstavkom 39. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih izvedla javno posvetovanje o imenovanju pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov plinskih omrežij na območju izravnave.

Pripravljavec prognoz je na območju izravnave odgovoren za pripravo prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnika omrežja in po potrebi naknadnih dodelitev.

Pripravljavec prognoz je lahko operater prenosnega sistema, operater distribucijskega sistema ali tretja oseba. V priloženem dokumentu je podana podrobnejša obrazložitev vloge pripravljavca prognoz ter predlog agencije glede imenovanja najprimernejšega kandidata za opravljanje nalog prej omenjenega pripravljavca prognoz.

Rok za oddajo predlogov v Javnem posvetovanju o imenovanju pripravljavca prognoz se je zaključil 25. septembra 2015.

Agencija za energijo je 12. oktobra 2015 z odločbo št. 122-21/2015-06/236 imenovala družbo Plinovodi d.o.o. za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije.

 

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
15.09.2015
Datum zaključka:
25.09.2015
Datum objave
16.09.2015 08:38
Datum posodobitve
18.07.2017 08:37
Ključne besede
distribucija prenos zemeljski plin javno posvetovanje
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)