Uvajanje sistema naprednega merjenja v Sloveniji

Agencija, je na podlagi posvetovalnega dokumenta, pripomb k posvetovalnemu dokumentu ter mnenj z javne obravnave pripravila dokument »Smernice za uvajanje sistema naprednega merjenja Sloveniji«.

Smernice so sestavljene tako, da je ohranjena vsebina posvetovalnega dokumenta razen predgovora in nekaterih delov besedila, kjer je to posebej navedeno.

Dodana so priporočila agencije, nastala na podlagi ugotovitev iz javne obravnave. Priporočila niso dodana k vsem poglavjem, pač pa zgolj k tistim, za katere smo v javnem posvetovanju dobili dovolj relevantnih odgovorov z javnega posvetovanja. Priporočila dopolnjujejo vsebino poglavja v nekaterih primerih pa tudi podajajo stališča agencije na vprašanja, zastavljena v posvetovalnem dokumentu. Smernice v nekaterih priporočilih ne podajajo končnega odgovora, pač pa predlagajo nadaljnjo presojo ocene stroškov in koristi.

Agencija je v procesu priprave smernic identificirala naloge, ki jih je treba opraviti pred uvedbo sistema naprednega merjenja. O vseh nadaljnjih aktivnostih agencije, povezanih s sistemi naprednega merjenja, bomo zainteresirano javnost sproti obveščali na naši spletni strani.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
05.05.2011
Datum zaključka:
31.05.2011
Datum objave
05.05.2011 07:54
Datum posodobitve
30.08.2017 08:44
Področja:
Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)