Skip to Content
Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca – Večstanovanjska stavba / 69m² ogrevanih površin v letu 2020

Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca - Večstanovanjska stavba / 69m² ogrevanih površin v letu 2020

Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca - Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin v letu 2020

Izvajalci energetske dejavnosti distribucije toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja na presečni datum 01. 06. 2021

Energetska učinkovitost sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v letu 2020

Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja