Skip to Content
Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca - Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin v letu 2021

Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca - Večstanovanjska stavba / 69m² ogrevanih površin v letu 2021

Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca – Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin v letu 2021

Izvajalci energetske dejavnosti distribucije toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja na presečni datum 01. 06. 2022

Energetska učinkovitost sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v letu 2021

Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja