Zakonodaja

Novi Energetski zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2014 in  je začel veljati 22. marca 2014. V slovensko zakonodajo pa je prenesel več direktiv s področja trgov električne energije in zemeljskega plina, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Med drugim določa tudi načela energetske politike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo ter ureja področji energetske infrastrukture in oskrbe s toploto.

 

 

Energetski zakon se je od njegovega sprejetja spreminjal in dopolnjeval. Uradno prečiščno besedilo je bilo objavljeno 8. 10. 2019 v Uradnem listu RS, št. 19/20. Zadnje spremembe in dopolnitve Energetskega zakona so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 65/20.

 

Meta informacije
Datum objave
15.10.2014 12:33
Datum posodobitve
10.12.2020 18:14
Področja
Zakonodaja