Energetika doma in po svetu

Agencija je članica evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators), ki ima tri organe, in sicer administrativni odbor (Administrative Board), odbor regulatorjev (Board of Regulators) in odbor za pritožbe (Board of Appeal).

 

 

Agencija sodeluje tudi v Svetu evropskih energetskih regulatorjev (CEER – Council of European Energy Regulators). CEER deluje kot osrednja točka za izmenjavo informacij in dobrih praks med regulatorji.

 

Meta informacije
Datum objave
16.10.2014 15:27
Datum posodobitve
25.05.2022 15:07