Skip to Content

Registracija tržnih udeležencev

 

Udeleženci, ki trgujejo na veleprodajnih energetskih trgih, se morajo registrirati pri nacionalnem regulativnem organu v državi članici, v kateri so ustanovljeni ali so rezidenti, če pa niso niti ustanovljeni niti niso rezidenti v Evropski uniji, se registrirajo v državi članici, v kateri so dejavni.

V Sloveniji je nacionalni regulativni organ Agencija za energijo.

 

Kdo je udeleženec na trgu?

V skladu z REMIT je udeleženec na trgu vsaka oseba, tudi upravljavec prenosnega omrežja, ki vstopa v transakcije, vključno z izdajanjem naročil za trgovanje na enem ali več veleprodajnih energetskih trgih. Po razumevanju ACER so udeleženci na trgu, ki so se dolžni registrirati:

  • podjetja za trženje energije v smislu elektroenergetskega podjetja, ki se ukvarja z eno od dejavnosti prenosa, dobave ali nakupa električne energije ali v smislu podjetja plinskega gospodarstva, ki se ukvarja z eno od dejavnosti prenosa, dobave ali nakupa zemeljskega plina, vključno z UZP,
  • proizvajalci električne energije ali zemeljskega plina,
  • špediterji zemeljskega plina,
  • operaterji trga,
  • trgovci na debelo,
  • končni odjemalci, ki so obravnavani kot en gospodarski subjekt s tehnično zmogljivostjo porabe 600 GWh na leto ali več,
  • operaterji prenosnega sistema,
  • operaterji skladiščnih sistemov,
  • sistemski operaterji za UZP,
  • investicijsko podjetje v smislu člena 4(1) Direktive 2004/39/ES.

Kljub seznamu udeležencev na trgu, ki ga je objavil ACER v dokumentu Guidance on the application of Regulation 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency,  ostaja ključno merilo, ki je odločilno za presojo, ali je podjetje udeleženec na trgu in se zato mora registrirati in zagotoviti poročanje, to, ali sklepa posle, vključno z dajanjem naročil za trgovanje na veleprodajnih energetskih trgih.

 

Kako se registrirati?

Agencija za energijo je za potrebe registracije razvila nacionalni register tržnih udeležencev, ki je povezan z evropskim registrom CEREMP, s katerim upravlja Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Nacionalni in evropski register tržnih udeležencev imata pomembno vlogo pri izvajanju prenovljene metodologije nadzora energetskih trgov, ki jo je agencija implementirala na podlagi Energetskega zakona.

V želji, da bi tržni udeleženci opravili registracijo brez težav, je agencija organizirala srečanje, na katerem je v živo predstavila proces registracije udeleženca na trgu v register CEREMP. Predstavitve predavateljev si lahko ogledate tukaj.

 

Registracija tržnih udeležencev

V aplikacijo lahko vstopite prek povezave http://www.agen-rs.si/web/remit.

Agencija bo udeležencem na trgu v procesu registracije nudila strokovno pomoč. V primeru težav pri registraciji vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko (02) 234 03 00. Vprašanja, pripombe in predloge lahko pošljete na elektronski naslov remit@agen-rs.si.

Izvajalcem registracije so na voljo navodila za registracijo tržnega udeleženca, ki vodijo uporabnika skozi celoten proces registracije. Navodila so na voljo tukaj.

 

Zahtevani podatki

Nabor podatkov za registracijo tržnih udeležencev je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) sprejela 26. junija 2012. Nabor podatkov je ACER zbral v dokumentu ACER decision relating to the registration format.

Agencija za energijo je v okviru razvoja aplikacije za registracijo tržnih udeležencev te podatke vključila v obrazec registracije ter jih opremila z dodatnimi funkcionalnostmi, da se zagotovi čim boljša uporabniška izkušnja.

 

Vprašanja in odgovori

Najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi z REMIT,  postavljena s strani udeležencev na trgu in ostalih deležnikov, je s pripadajočimi odgovori objavil ACER v dokumentu Questions & Answers on REMIT.

Meta informacije
Datum objave
20.03.2018 12:14
Datum posodobitve
22.07.2020 09:54
Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja