Skip to Content
Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Odstopanja nosilcev bilančnih skupin in uravnoteženje prenosnega sistema v obdobju 2015-2019

Letna poraba zemeljskega plina v Republiki Sloveniji

Število gospodinjskih odjemalcev na distribucijskem sistemu

Število negospodinjskih odjemalcev na distribucijskem sistemu

Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja