Cene toplote iz distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji - januar 2022

Naraščanje cen energije, energentov in emisijskih kuponov CO₂ na veleprodajnih trgih v začetku leta 2022 ne pojenja, kar se še naprej odraža v maloprodajnih cenah toplote iz distribucijskih sistemov toplote. V devetih izbranih slovenskih občinah, v katerih se iz sistemov daljinskega ogrevanja oskrbuje skoraj 70 % vseh gospodinjskih odjemalcev toplote, priključenih na distribucijske sisteme v Republiki Sloveniji, je povprečna maloprodajna cena toplote (PMPC) za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh v januarju 2022 dosegla vrednost 113,87 EUR/MWh in je 5,65 % nižja kot v decembru 2021. Znižanje cen v januarju je posledica spremenjenih cen energentov, ki predstavljajo upravičen strošek distributerja toplote, prav tako pa je pri nekaterih distributerjih toplote opaziti nevključitev vseh upravičenih stroškov v ceno toplote.

 

Slika 1: Povprečna maloprodajna cena toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v letu 2020, maloprodajna cena v decembru 2021 in januarju 2022

Cena toplote se je v januarju 2022 glede na december 2021 najbolj zvišala v Občini Ravne na Koroškem (145,05 EUR/MWh oz. +16,25 %), deloma tudi v Mestni občini Celje (96,06 EUR/MWh oz. +9,67 %). Vzrok za zvišanje cen je še vedno visoka prodajna cena zemeljskega plina, ne umirja pa se tudi cena emisijskih kuponov CO₂, katerih povprečna prodajna cena se je v začetku januarja gibala v višini 80,49 €/tona CO₂.
Nasprotno pa se je cena toplote znižala v Mestni občini Maribor (116,92 EUR/MWh oz. –26,40 %).

 

Slika 2: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med obdobji (december 2021/2020, januar 2022/december 2021)

Po najugodnejši ceni se trenutno oskrbujejo gospodinjski odjemalci toplote iz distribucijskega sistema Šaleške doline (86,22 EUR/MWh), sledijo jim gospodinjski odjemalci v Mestni občini Kranj (91,28 EUR/MWh), Mestni občini Celje (96,06 EUR/MWh), Mestni občini Maribor (116,92 EUR/MWh), Mestni občini Ljubljana (124,86 EUR/MWh), Občini Trbovlje (142,15 EUR/MWh), Občini Ravne na Koroškem (145,05 EUR/MWh) in Občini Jesenice (147,88 EUR/MWh).

Spremembe cen toplote med posameznimi obdobji in njihova struktura so razvidne iz zgoraj prikazanih diagramov, medtem ko gibanje povprečnih maloprodajnih cen toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v obdobju oktober 2021–januar 2022 prikazuje slika 3.

 

Slika 3: Spremembe mesečnih povprečnih maloprodajnih cen toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v obdobju oktober 2021–januar 2022

 

Meta informacije
Datum objave:
17.01.2022 13:34
Datum posodobitve
19.01.2022 13:26
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Novice