Poročila o realizaciji količin porabljene električne energije in obračunske moči za elektroenergetski sistem

30.09.2020 6

Na podlagi mesečnega spremljanja podatkov kombiniranega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja (ELES) in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) agencija objavlja poročilo o realizaciji količin porabljene električne energije in obračunske moči za elektroenergetski sistem.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Poročila

Metodologija in primer izračuna KPI - Povečanje deleža razpršenih virov v omrežju

29.03.2018 1

Študija opisuje metodologijo za izračun ključnega kazalnika uspešnosti KPI FHC (Feeder Hosting Capacity) v distribucijskem omrežju. Opisan je postopek izračuna FHC s pomočjo statističnih metod in modeliranje omrežja za potrebe izračuna. Podan je predlog potrebnih sprememb zakonodaje.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Obnovljivi viri energije Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave

Reguliranje na področju pametnih omrežij: analiza stanja in priprava izhodišč za uvajanje reguliranja

29.03.2018 1

Študija identificira težave oziroma problematiko po področjih iz obratovalnega in razvojnega vidika ter kakovosti oskrbe, ki jih je možno uspešno obvladovati z investicijami v pametna omrežja. Opredeljeni so ukrepi in tehnologije ter energetske storitve, ki najučinkoviteje naslavljajo problematiko po področjih. Opredeljeni so parametri učinkovitosti ukrepov (KPI) ter pogoji za uporabo teh parametrov v regulaciji.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave

Poročila o stanju na trgu z energijo

22.12.2017 23

Na podlagi spremljanja trga agencija objavlja vmesna poročila o stanju na trgu z energijo.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Maloprodajni trg Veleprodajni trg Energetske storitve Poročila

Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji

12.07.2017 23

S poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji agencija vsako leto pripravi celovit pregled razmer na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom ter na področju toplote. Poročilo je namenjeno poročanju Državnemu zboru, Vladi Republike Slovenije in strokovni ter splošni javnosti, prav tako pa je poslano tudi Evropski komisiji.

Poročila
— 5 Items per Page
Prikazujem 1 - 5 od 13 rezultatov.