Spori

451-16/2020-14

01.06.2021 17.05.2021 1

preveč zaračunana omrežnina - zastaranje - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-13/2020-20

05.01.2021 07.12.2020 1

Obračun neupravičenega odjema elektrike na merilnem mestu - zahtevi stranke se delno ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-8/2019-28

09.11.2020 24.12.2019 1

Nepravilni letni obračun odjema elektrike na merilnem mestu - zahtevi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-15/2018-23/622

12.09.2019 23.08.2019 1

Prekinitev postopka, dokler sodišče pravnomočno ne odloči o obstoju sklenjenega pogodbenega razmerja - prekinitev

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-6/2019-12/646

12.09.2019 05.07.2019 1

Odklop merilnega mesta in povrnitev nastalih stroškov zaradi odklopa – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-3/2019-04/621

12.09.2019 29.01.2019 1

Vloga mora biti podpisana z lastnoročnim podpisom ali varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom – zahteva stranke se zavrže

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

Več vsebin

Pritožbe

452-53/2020-07

01.06.2021 13.01.2021 1

zavržba izdaje soglasja za priključitev za povečanje priključne moči naprave za samooskrbo, ker v določenem roku ni bila dopolnjena - določitev priključne moči naprave za samooskrbo – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-23/2021-02

01.06.2021 10.05.2021 1

zavržba priključitve enostavnega objekta – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-5/2020-15

09.11.2020 30.09.2020 1

Ugotovljeno nepopolno dejansko stanje (lastništvo TP se v postopku ni upoštevalo), ki pa se lahko izpodbija le s pritožbo in ni razlog za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-30/2020-02

09.11.2020 30.09.2020 1

Kadar distribucijski operater ni lastnik dela distribucijskega sistema ki ima javni značaj, mora z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja, skleniti pogodbo po 82. členu EZ-1 – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-32/2019-04

09.11.2020 09.01.2020 1

Organ prve stopnje ni popolno ugotovil dejanskega stanja - ugotovljena bistvena kršitev pravil upravnega postopka - pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-17/2020-02

09.11.2020 31.08.2020 1

Zavrnitev priključitve naprave za samooskrbo - organ prve stopnje ni upošteval določb 369. člena EZ-1 - pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

Več vsebin