Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o  merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda.

Akt podrobneje določa objektivna in nediskriminatorna merila za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda in posebne tehnične zahteve za neposredni vod ter dokazila, ki jih morajo vlagatelji priložiti vlogi za dovoljenje za gradnjo neposrednega voda.

Dokument najdete na tej povezavi

Meta informacije
Datum objave:
06.07.2023 09:58
Datum posodobitve
14.07.2023 10:03
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov Novice Zakonodaja Podzakonski akti Splošno Predlogi aktov