Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije - RO elektrika

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

 

Dokument najdete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
30.09.2019 14:21
Datum posodobitve
20.11.2019 09:46
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
metodologija regulativni okvir elektrika