Kmalu javni poziv za vstop v podporno shemo

Vlada Republike Slovenije je na 111. redni seji 24. novembra 2016 izdala Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (v nadaljevanju SPTE).

Uredba določa podrobnejša pravila za dodeljevanje državnih pomoči kot podpor za elektriko, proizvedeno iz OVE in v SPTE. Med drugim opredeljuje tudi pravila za izvedbo javnega poziva za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo.

Tako bo lahko Agencija za energijo prvi javni poziv investitorjem za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo objavila še v letos, predvidoma sredi meseca decembra. V okviru poziva bo za nove vstope proizvodnih naprav v podporno shemo na voljo 10 milijonov evrov, ki jih je Vlada Republike Slovenije opredelila v načrtu za delovanje podporne sheme za leto 2016.

Bistvena novost spremenjene podporne sheme je prav uveljavitev konkurenčnega postopka izbora projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE, kot to zahtevajo pravila Evropske komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020. Tak način izbora projektov, ki se uveljavlja v večini držav članic, naj bi zagotavljal, da bo podpora dodeljena res najučinkovitejšim projektom za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE.

Sporočilo vlade za javnost najdete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
25.11.2016 08:58
Datum posodobitve
28.11.2016 11:55
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove podporna shema spte