Manjša poraba električne energije in zemeljskega plina v letu 2020

Skupna poraba električne energije in zemeljskega plina je bila v letu 2020 manjša od skupne porabe v letu 2019. Občutnejši upad skupne porabe smo zabeležili pri električni energiji, in sicer 6,0 %, medtem ko je bil pri zemeljskem plinu ta upad le 0,7 %. Pri obeh energentih pa smo zabeležili porast porabe gospodinjskih odjemalcev, kar lahko pripišemo posledicam uvedbe izrednih ukrepov v državi ob pojavu epidemije covida-19, ko je veliko zaposlenih precej časa delo opravljalo od doma.

 

Podrobnejši podatki so na voljo tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
19.03.2021 07:16
Datum posodobitve
23.03.2021 09:25
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Novice
Ključne besede
električna energija poraba zemeljski plin covid-19