Na šestem javnem pozivu izbranih 32 projektov

Agencija za energijo je zaključila šesti Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo št. 314-230/2019-04/332 z dne 18. 12 2019 . Do skrajnega roka za oddajo prijav je na agencijo prispelo 51 prijav za projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE. Med prijavljenimi projekti je 32 projektov s skupno nazivno električno močjo 13,1 MW izpolnjevalo pogoje za izbiro.

 

 

Seznam izbranih projektov je dostopen tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
23.04.2020 11:02
Datum posodobitve
23.04.2020 11:11
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Soproizvodnja toplote in elektrike Novice Drugi energetski plini