Naslednji javni poziv za projekte OVE in SPTE bo objavljen 28. junija 2019

Agencija za energijo obvešča, da bo naslednji javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo objavila 28. 6. 2019 na svoji spletni strani ter hkrati objavo naznanila v treh dnevnih časnikih. To bo že peti javni poziv investitorjem, ki ga bo agencija objavila na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).

 

Vlada Republike Slovenije je 13. 6. 2019 na 35. redni seji sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2018, katera vključuje tudi Načrt delovanja podporne sheme za električno energijo iz OVE in SPTE za leto 2019. V letu 2019 bosta tako objavljena dva javna poziva, prvi že 28. 6. 2019. Tudi v okviru tega javnega poziva bo, kot je opredeljeno v Energetski bilanci 2018, za prijavljene projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE na voljo 10 milijonov EUR, ki bodo razdeljeni v konkurenčnem postopku izbora projektov v dveh skupinah prvega kroga in v drugem krogu. Določitev tehnologij proizvodnje električne energije po posameznih skupinah oziroma krogih je enaka kot v zadnjem izvedenem javnem pozivu.

 

Meta informacije
Datum objave:
21.06.2019 14:56
Datum posodobitve
21.06.2019 15:03
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove spte poziv javni poziv podpore