Sprejet Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

Svet Agencije za energijo je na 100. redni seji sveta 23. februarja 2023 sprejel Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu, ki začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024, razen 10. člena in V. poglavja tega akta, ki se začneta uporabljati z dnem uveljavitve tega akta.

Informacije o aktu najdete tukaj 

Meta informacije
Datum objave:
16.12.2022 00:30
Datum posodobitve
24.02.2023 14:17
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice Sporočilo za javnost Zakonodaja Podzakonski akti Splošni akti Agencije za energijo