Pojasnila glede prenehanja dobave zemeljskega plina dobavitelja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Dobavitelj zemeljskega plina, družba Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., je včeraj objavil novico, da s 1. oktobrom 2022 prekinja z dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Republiki Sloveniji.

 

Odjemalcem svetujemo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu zemeljskim plinom in izvedejo postopek menjave dobavitelja.

 

Na področju dobave energije končnim odjemalcem se zadnje čase soočamo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave in svojim odjemalcem priporočajo, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja.

 

Odjemalcem sporočamo, da je menjavo dobavitelja možno opraviti zelo hitro in tudi na želeni datum, če je ta  datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani Pogodbe o dobavi, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

 

Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, saj je pri menjavi treba upoštevati roke, ki so potrebni za izvedeno menjave dobavitelja. Ker na področju zemeljskega plina še ni urejena nadomestna oskrba, lahko odjemalci ostanejo brez dobavitelja, kar je eden izmed razlogov za pričetek postopka odklopa po predhodnem obvestilu. Nadomestna oskrba je predvidena v spremembi Zakona o oskrbi s plini, ki je v postopku sprejema na Vladi RS.

 

Celoten postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na spletnih straneh Agencije za energijo in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev. 

Meta informacije
Datum objave:
25.08.2022 13:43
Datum posodobitve
26.08.2022 12:22
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Novice
Ključne besede
maloprodajni trg dobava zemeljskega plina