Pojasnila za odjemalce dobavitelja Domplan, d.d.

Dobavitelj zemeljskega plina, družba Domplan, d.d., je objavil novico, da bo 1. novembra 2022 prenehal z dejavnostjo dobave zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

 

Odjemalcem navedenega dobavitelja svetujemo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu zemeljskim plinom in izvedejo postopek menjave dobavitelja. Menjavo dobavitelja je možno opraviti zelo hitro in na želeni datum, če je ta  datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani Pogodbe o dobavi, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

 

Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, saj je pri menjavi treba upoštevati roke, ki so potrebni za izpeljavo menjave dobavitelja. Celoten postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina je po korakih predstavljen na naših spletnih straneh, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na agencijskih spletnih straneh in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev. 

 

Odjemalce, še posebej gospodinjske, male poslovne in skupne gospodinjske odjemalce, ki so priključeni na distribucijski sistem zemeljskega plina, dodatno obveščamo, da je Državni zbor včeraj (13. 9. 2022)  sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki na novo ureja institut nadomestne oskrbe. Odjemalci plina, ki bodo upravičeni do nadomestne oskrbe, bodo v primeru, ko bo njihov dobavitelj prenehal izvajati dejavnost dobave, avtomatsko preusmerjeni k dobavitelju nadomestne oskrbe.

 

Dobavitelje nadomestne oskrbe bo glede na distribucijsko območje oziroma lokalno skupnost določila Agencija za energijo. Vse potrebne aktivnosti bomo izvedli v najkrajšem možnem času po uveljavitvi zakona in  s tem poskrbeli, da bodo odjemalci ustrezno zaščiteni in ne bodo ostali brez dobavitelja. 

 

Meta informacije
Datum objave:
13.09.2022 13:43
Datum posodobitve
14.09.2022 10:04
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Novice
Ključne besede
maloprodajni trg dobava zemeljskega plina