Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021. Poročilo prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeno je tudi varstvo odjemalcev, doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.

 

Poročilo najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
01.07.2022 09:07
Datum posodobitve
01.07.2022 09:21
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
letno poročilo energetsko poročilo poročilo 2021