Potrjena predloga neizčrpnih zahtev

Agencija za energijo je potrdila dva predloga nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ju je podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev in določil Uredbe Komisije (EU) 2016/1477 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje.

 

Več lahko preberete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
10.04.2019 09:40
Datum posodobitve
10.04.2019 09:57
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Uveljavitev pravil Novice
Ključne besede
priključevanje kodeksi omrežja elektroenergijski moduli odjemni objekti