Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES

Sistemski operater ELES je v skladu z določili Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 pripravil predlog, ki bo v prvi fazi omogočil tržni način izbire ponudnikov storitev izravnalne moči in energije na slovenskem trgu, v nadaljevanju pa vključitev v vseevropski sistem izmenjave produktov na izravnalnem trgu. Pravila predvidevajo vzpostavitev nacionalne platforme za sprejemanje ponudb in izvajanje storitev izravnave, ki bo združljiva z nastajajočimi vseevropskimi platformami za izmenjavo različnih produktov storitev izravnave. Slovenska platforma bo pokrivala področje procesa povrnitve frekvence (po stari terminologiji primarna regulacija moči in frekvence), procesa za povrnitev frekvence z avtomatično aktivacijo (sekundarna regulacija) in procesa za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo (terciarna regulacija). Pravila in pogoji prinašajo tudi konkreten napredek na področju sodelovanja novih ponudnikov na trgu izravnave, saj omogočajo sodelovanje ponudnikov (agregatorjev), ki v svojem portfelju združujejo enote s prilagajanjem odjema in enote razpršene proizvodnje.
Meta informacije
Datum objave:
07.02.2019 13:13
Datum posodobitve
07.02.2019 13:22
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
eles izravnalni trg kodeksi omrežja