Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema - javno posvetovanje

Agencija nadaljuje javno posvetovanje v okviru projekta prenove metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema, ki ga izvaja v tesnem sodelovanju s konzorcijem EIMV (Elektroinštitut Milan Vidmar) in UP Comillas (Comillas Universidad Pontificia). Več o projektu lahko preberete spletišču javnega posvetovanja.

 

V okviru druge predstavitve vmesnih rezultatov projekta bodo podane informacije glede napredka na projektu, uporabe novih metodologij, obdelave vhodnih podatkov s ciljem vzpostavitve čim višje ravni razumevanja problematike. Predstavljeni bodo tudi rezultati analize odzivov na vprašalnik za zainteresirano javnost (izpolnjevanje vprašalnika je sicer možno do nedelje 27. 6. 2021).

 

Druga predstavitev bo ponovno potekala v obliki spletne delavnice (GoToMeeting) in sicer v četrtek, 8. julija 2021, ob 10. uri. Predvideno trajanje delavnice je 2 uri. Program delavnice bo objavljen na spletišču javnega posvetovanja do konca meseca junija.

 

Sodelovanje na delavnici bo mogoče samo na podlagi potrjenih prijav, ki jih agencija sprejema do vključno petka, 2. 7. 2021, na elektronski naslov posvetovanje.tarife@agen-rs.si. Zaradi tehničnih omejitev se lahko iz posamezne organizacije prijavita največ dva udeleženca. Udeležence bomo obravnavali po vrstnem redu prijav. Če bodo prosta mesta, lahko vključimo dodatne udeležence.

 

Na isti elektronski naslov (posvetovanje.tarife@agen-rs.si) pa lahko udeleženci že pred delavnico posredujejo svoja pričakovanja in morebitne predloge.

Meta informacije
Datum objave:
24.06.2021 17:17
Datum posodobitve
25.06.2021 20:26
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Novice
Ključne besede
prilagajanje odjema nove energetske storitve agregator aktivni odjemalec trg s prožnostjo tarifni sistem metodologija obračuna omrežnine