Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema – podaljšan rok za sodelovanje

V okviru javnega posvetovanja o prenovi metodologije za obračunavanje omrežnine in tarifnega sistema vas vabimo k izpolnitvi spletnega vprašalnika, ki smo ga pripravili na podlagi odziva zainteresirane javnosti na vprašanja, izpostavljena na delavnici 22. 4. 2021.


Z odgovori želimo pridobiti bolj poglobljen uvid in razumevanje odzivov na izpostavljena vprašanja na tej delavnici. Zato je vprašalnik primarno namenjen udeležencem te delavnice, vendar so k sodelovanju vabljeni tudi vsi ostali, pri čemer je pred izpolnjevanjem vprašalnika zelo priporočljivo preučiti informacije objavljene na spletni strani posvetovanja.


Vprašalnik je namenjen tudi pridobivanju zunanjega mnenja o zasnovi, sprejemljivosti in izvedljivosti obeh metodologij in z njimi povezanih tarifnih sistemov. Prav tako želimo pred izvedbo naslednje delavnice, ki bo v mesecu juliju, s vprašalnikom spodbuditi razmišljanje zainteresiranih o prenovi metodologije.


Vprašalnik je na voljo tukaj.


Rok za izpolnitev vprašalnika je podaljšan do nedelje, 27. junija 2021.


Vabljeni k sodelovanju.

 

Meta informacije
Datum objave:
21.06.2021 16:11
Datum posodobitve
23.06.2021 11:21
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Novice
Ključne besede
prilagajanje odjema nove energetske storitve agregator aktivni odjemalec trg s prožnostjo tarifni sistem metodologija obračuna omrežnine