Sprejet splošni akt agencije

Svet Agencije za energijo je na 23. redni seji 18. decembra 2015 sprejel Akt o spremembah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Na tem mestu podajamo tudi kratko obrazložitev akta. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/15.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Meta informacije
Datum objave:
18.12.2015 12:42
Datum posodobitve
08.01.2016 16:14
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
električna energija omrežnina distribucijsko omrežje prenosno omrežje metodologija obračunavanje omrežnine regulativni okvir