Sprejeta sprememba splošnega akta agencije za področje električne energije

Svet Agencije za energijo je na 83. redni seji 2. septembra 2021 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Informacije o aktu najdete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
03.09.2021 10:29
Datum posodobitve
03.09.2021 11:15
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice Sporočilo za javnost Metodologije agencije Regulirane dejavnosti Omrežnina