Stališča o nadaljnjem razvoju elektroenergetskega sistema in trga z vidika transformacije sektorja

S ciljem izpolnitve svojih nalog, ki izhajajo iz potreb transformacije sektorja in razvoja trga z energijo, Agencija za energijo izpostavlja izhodiščna stališča, na podlagi katerih bo v prvi polovici leta 2019 med drugim tudi izvedla javno posvetovanje glede zagotovitve pogojev za vzpostavitev trga s prožnostjo v Sloveniji.  Gonilna elementa potrebnih sprememb sta po mnenju Agencije za energijo učinkovita vzpostavitev trga s prožnostjo ter aktivno vključevanje vse večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem aktivno sooblikovali trg. Za to bo treba odpraviti vrsto normativnih in operativnih ovir ter zagotoviti ustrezne spremembe v delovanju deležnikov. Agencija za energijo v stališčih s konkretnimi predlogi rešitev zato naslavlja različno problematiko na področju delovanja elektrooperaterjev, ki so v zadnjem obdobju predmet razprav na različnih ravneh.

 

Stališče je objavljeno tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
02.04.2019 15:43
Datum posodobitve
02.04.2019 16:04
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Pametna omrežja Energetske storitve Novice