Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote- oktober 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za oktober 2023.

27.10.2023 | 13:59 Preberi več

Nedostopnost Primerjalnika stroškov omrežnine

Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine" zaradi tehničnih težav začasno ni dostopna.

12.10.2023 | 15:13 Preberi več

Pregled veleprodajnega trga z zemeljskim plinom in električno energijo v prvi polovici leta 2023

Cene na veleprodajnih trgih z zemeljskim plinom in električno energijo so se v prvi polovici leta 2023 oddaljile od rekordnih vrednosti, doseženih v letu 2022.

12.10.2023 | 11:53 Preberi več

Primerjalnik stroškov omrežnine za leto 2024

Gospodinjskim in poslovnim odjemalcem priključenim na nizko napetost je omogočen primerjalni izračun stroškov omrežnine za leto 2024

09.10.2023 | 15:13 Preberi več

Razpis za imenovanega operaterja trga z električno energijo

Agencija za energijo objavlja razpis za določitev imenovanega trga z električno energijo za trgovalno območje Slovenije za nedoločen čas.

06.10.2023 | 14:05 Preberi več

Sprejeti štirje splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil

Svet Agencije za energijo je na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023 sprejel štiri splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil.

28.09.2023 | 09:31 Preberi več

Na dvanajstem javnem pozivu izbranih  53 projektov

Agencija je zaključila aprila 2023 objavljen Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo.

28.08.2023 | 16:11 Preberi več

Nadomestilo distributerjem toplote

Objavljen obrazec za vložitev zahtevka za izplačilo nadomestila distributerjem toplote.

08.08.2023 | 10:22 Preberi več

Ne spreglejte novosti na računu za električno energijo!

Nova spletna stran www.uro.si in pomembne informacije na računu za električno energijo za mesec junij.

14.07.2023 | 09:12 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda.

06.07.2023 | 09:58 Preberi več