Prispevek za zagotavljanje podpor OVE in SPTE

Končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali toplote za daljinsko ogrevanje za končno rabo so zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE ter v SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota

Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE

Agencija na vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za OVE in SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti
— 10 Items per Page
Prikazujem 21 - 22 od 22 rezultatov.