Portal Trajnostna energija

Na portalu lahko na enem mestu najdete zbrane kakovostne in strokovne informacije, ki lahko na eni strani pripomorejo k zavedanju o učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa tudi nadgradijo uporabnikovo poznavanje obnovljivih virov energije in njihove uporabe.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti

Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

Izvajalci energetskih dejavnosti

Deklaracija za proizvodno napravo

Proizvajalci lahko pridobijo deklaracijo za proizvodno napravo, ki proizvaja električno energijo iz OVE ali v SPTE.

Izvajalci energetskih dejavnosti

Podpore za proizvedeno elektriko

Za proizvodne naprave, ki bodo na omrežje priključene po 22. septembru 2014, bo dodelitev podpore potekala na podlagi javnega poziva, kjer bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija

Spremembe deklaracije in odločbe o podpori

Sprememba deklaracije, načina prejemanja podpore ali prejemnika podpore

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija

Nakup električne energije iz obnovljivih virov

Iz katerih virov se je proizvedena električna energija, ki jo porabljate, je razvidno z vašega računa za električno energijo. Dobavitelji lahko ponudijo tudi električno energijo izključno iz OVE ali SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija

Iz katerih virov je proizvedena električna energija?

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija

Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, ki služi kot podlaga za določanje višine obratovalnih podpor.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti

Prispevek za zagotavljanje podpor OVE in SPTE

Končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali toplote za daljinsko ogrevanje za končno rabo so zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE ter v SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota

Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE

Agencija na vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za OVE in SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti
— 10 Items per Page
Prikazujem 21 - 30 od 30 rezultatov.