Električna energija – del vsakdana

Leta 1883, le štiri leta po velikem Edisonovem izumu žarnice, je mariborsko podjetje Karl Scherbaum v bližini Grajskega trga v Mariboru vpeljalo električno razsvetljavo. Obrat je poganjal dinamo stroj na parni pogon, nanj pa je bilo priključenih 36 žarnic. Tako se je v Sloveniji začela doba elektrifikacije, a ker je bila električna razsvetljava za gospodinjstva še predraga, so bile razsvetljene le tovarne in ulice.

 

 

Danes, več kot 135 let kasneje, je v naših domovih precej več, kot samo svetlo. Električno energijo uporabljamo za kuhanje, gretje, hlajenje. Z njo napajamo naprave sodobnega časa. Električna energija je za nas sama po sebi umevna in težko, če sploh, si predstavljamo gospodinjstva 21.stoletja brez nje.

 

Naša naloga je, da za skoraj 850.000 gospodinjskih odjemalcev določamo višino omrežnine, ki zagotavlja kakovostno oskrbo po sprejemljivih cenah. S spremljanjem dejavnosti na energetskem trgu vam omogočamo enostavno izbiro in zamenjavo dobavitelja, skrbimo za zanesljivost oskrbe in odločamo, kadar ste v sporu.

 

Informacije v zvezi z vašo priključitvijo na sistem, porabo, ceno, menjavo dobavitelja, vašimi pravicami in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 09:22
Datum posodobitve
23.09.2021 14:31