Obnovljivi viri energije - naravni potenciali

Kot prvi objekt za proizvodnjo električne energije na Slovenskem, ki je izkoriščal obnovljive vire energije, lahko štejemo elektrarno za napajanje zdravilišča v Laškem. Ta elektrarna je začela obratovati leta 1885, poganjalo pa jo je leseno vodno kolo s premerom 5 m in širino lopatic 1 m na potoku Rečica. To vodno kolo je bilo hkrati namenjeno črpanju zdravilne termalne vode na površje.

 

 

Danes, skoraj 130 let kasneje, so obnovljivi viri energije pomemben in prednostni način izkoriščanja energije vode, vetra, sonca in ostalih naravnih virov.

 

Agencija kot izdajatelj potrdil o izvoru omogoča, da imate na voljo ponudbe električne energije, ki je bila proizvedena na okolju prijazen način. Razveljavljena potrdila o izvoru, ki so razveljavljeni za namen tovrstne ponudbe, so verodostojno dokazilo o poreklu električne energije. Agencija prav tako določa vsebino in način prikazovanja posameznih virov na izstavljenih računih za električno energijo.

 

Informacije v zvezi z nakupom energije, pridobljene iz obnovljivih virov, njeni učinkoviti rabi, zakonodaji in še več najdete na tej strani.

 

Meta informacije
Datum objave
24.09.2014 11:21
Datum posodobitve
23.09.2021 14:34