Obnovljivi viri energije - prioriteta

Prvo vetrno elektrarno smo na slovenskem ozemlju dobili šele leta 2012. Investitor AAE, d.o.o., iz Maribora, je okoljevarstveno soglasje za gradnjo pridobil že v letu 2005, vendar so se pojavili zapleti z lastništvom zemljišča. Od načrtovanega velikega vetrnega polja, katerega vsota nazivnih moči naj bi  znašala 80 MW, elektrarno trenutno sestavlja ena vetrnica tipa E-70, z nazivno močjo 2,3 MW.

 

 

Obnovljivi viri energije so pomemben in prioriteten način izkoriščanja energije vode, vetra, sonca in ostalih naravnih virov.

Agencija kot izdajatelj potrdil o izvoru omogoča, da imate na voljo električno energijo, ki je bila proizvedena na okolju prijazen način. Razveljavljena potrdila o izvoru, ki so razveljavljena za namen tovrstne ponudbe, so verodostojno dokazilo o poreklu električne energije. Agencija prav tako določa vsebino in način prikazovanja posameznih virov na izstavljenih računih za električno energijo.

 

Na tej strani najdete informacije v zvezi z nakupom energije, pridobljene iz obnovljivih virov, njeni učinkoviti rabi, zakonodaji in še več.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:04
Datum posodobitve
21.12.2020 13:18