Kazalniki

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v obdobju petih let

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne gospodinjske odjemalce v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Nazaj

Cena za gospodinjske odjemalce

Končna cena dobave električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca se je na letni ravni v primerjavi z letom 2020 zvišala za 7,4 %. Zvišanje končne cene ne predstavlja dejanskega zvišanja posamezne postavke na računu električne energije v letu 2021, ampak je v največjem deležu posledica sprejetih izrednih ukrepov agencije in Vlade RS v času prve razglašene epidemije covida-19 v obdobju od 1. marca do 31. maja 2020 . K dvigu končne cene je pripomogel tudi dvig cene energije, ki je na letni ravni v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 znašal 2,9 %. Delež omrežnine v končni ceni električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2021 znašal 30 %, delež energije 39,3 %, delež prispevkov 10,9 %, delež DDV in trošarine pa 19,8 %.