Skip to Content
Kazalniki

Gibanje povprečne cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje povprečne cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v prvem polletju 2020

Gibanje cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v prvem polletju 2020

Količina električne energije, s katero se je trgovalo v 1. polletju 2020

Gibanje cene pasovne in vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v 1. polletju 2020

Slovenski trg z električno energijo se nahaja na stičišču štirih velikih evropskih trgov, nemškega, avstrijskega, italijanskega in trga jugovzhodne Evrope. Slovenski trg je bil v 1. polletju 2020...

Obseg trgovanja na trgu za dan vnaprej na borzi BSP

Celoten obseg trgovanja v 1. polletju 2020 na slovenskem trgu za dan vnaprej je znašal 3.934.604 MWh, kar je 1,7% več kot v istem obdobju leta 2019. Največji mesečni obseg trgovanja v 1....
Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja