Skip to Content
Kazalniki

Gibanje cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2023

Gibanje cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2023

Količina električne energije, s katero se je trgovalo v letu 2022

Gibanje povprečne cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje povprečne cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje cene pasovne in vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2022

Slovenski trg z električno energijo se nahaja na stičišču štirih velikih evropskih trgov, nemškega, avstrijskega, italijanskega in trga jugovzhodne Evrope. Od leta 2022 naprej je vključen v med...

Obseg trgovanja na trgu za dan vnaprej na borzi BSP

Celoten obseg trgovanja v letu 2022 na slovenskem trgu za dan vnaprej je znašal 9.358.406 MWh, kar je 15 % več kot v letu 2021. Povprečni dnevni obseg trgovanja je znašal 25.639 MWh, največji...
Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja