Kazalniki

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne gospodinjske odjemalce v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v obdobju petih let

Cena za gospodinjske odjemalce

Končna cena dobave električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižala za 4,8 % predvsem kot posledica sprejetih izrednih ukrepov...

Maloprodajni indeks cen

Agencija na podlagi spremljanja maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce določa maloprodajne indekse cen (MPI). MPI temelji na najcenejši ponudbi na maloprodajnem trgu, ki je dostopna vsem...

Cena za poslovne odjemalce

Povprečna končna cena dobavljene električne energije za poslovni odjem brez upoštevanja DDV je v letu 2020 znašala 87,9 EUR/MWh in se je v primerjavi z letom 2019 zvišala za 5,3 %. Končne cene so...