Kazalniki

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne gospodinjske odjemalce v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v obdobju petih let

Cena za poslovne odjemalce

Končne cene električne energije za poslovne odjemalce so se zvišale za vse odjemne skupine, razen za najmanjšo odjemno skupino Ia. Največje zvišanje je bilo za porabniško skupino If, za katero je...

Maloprodajni indeks cen

Agencija na podlagi spremljanja maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce določa maloprodajne indekse cen (MPI). MPI temelji na najcenejši ponudbi na maloprodajnem trgu, ki je dostopna vsem...

Cena za gospodinjske odjemalce

Končna cena električne energije se je v 1. polletju 2020 v primerjavi s koncem leta 2019 znižala za 5,7 %. To je posledica znižanja omrežnine in prispevkov, saj je Agencija za energijo kot...