Kazalniki

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v obdobju petih let

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne gospodinjske odjemalce v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Cena za poslovne odjemalce

Končna cena dobavljene električne energije za povprečen poslovni odjem, ki obsega povprečje cen prve in druge polovice leta brez upoštevanja DDV , je v letu 2022 znašala 177,6 EUR/MWh in se je v...

Maloprodajni indeks cen

Agencija na podlagi spremljanja maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce določa maloprodajne indekse cen (MPI). MPI temelji na najcenejši ponudbi na maloprodajnem trgu, ki je dostopna vsem...

Cena za gospodinjske odjemalce

Kljub občutni rasti maloprodajnih cen energije se je povprečna letna končna cena, zaradi posegov Vlade RS v regulirane gradnike končne cene, znižala za 0,7 %. Znižanje končne cene je posledica...