Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Tržni deleži in HHI dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za gospodinjske odjemalce je v letu 2022 stopnja tržne koncentracije kazala, da gre za visoko koncentriran trg. HHI je presegel 2000 in je znašal 2.033. V primerjavi z letom...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev končnim odjemalcem

V primerjavi z letom 2021, ko je znašal 1.259, se je HHI v 2022 nekoliko povečal in je znašal 1.273. HHI, ki je nižji od 2000 kaže, da gre za trg z nizko stopnjo koncentracije V letu 2022 je...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev poslovnim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za poslovne odjemalce je bila tudi v letu 2022 nizka stopnja koncentracije. Vrednost HHI je znašala 1.188 in se je v primerjavi z letom 2021, ko je znašala 1.193, nekoliko...

Menjave dobavitelja električne energije

V letu 2022 je dobavitelja električne energije zamenjalo 70.162 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 52 % več kot v letu prej. Dobavitelja električne energije je zamenjalo 58.121...