Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem poslovnim odjemalcem

V letu 2019 je HHI maloprodajnega trga za poslovne odjemalce znašal 1136, v 1. polletju leta 2020 pa se je nekoliko povečal. V 1. polletju 2020 se je v primerjavi s koncem leta 2019 najbolj...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem gospodinjskim odjemalcem

V letu 2019 je HHI znašal 1624, v 1. polletju leta 2020 pa se je nepomembno povečal. V 1. polletju 2020 se je v primerjavi s koncem leta 2019 najbolj povečal tržni delež Petrolu in GEN-I....

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem končnim odjemalcem

V letu 2019 je HHI znašal 1169, v 1. polletju leta 2020 pa se je povečal. V 1. polletju 2020 se je v primerjavi s koncem leta 2019 najbolj povečal tržni delež Petrolu in GEN-I. Največ tržnega...

Menjave dobavitelja električne energije

V 1. polletju leta 2020 je dobavitelja električne energije zamenjalo 27.684 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 25 % manj kot v istem obdobju leta 2019.  Dobavitelja električne...