Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Menjave dobavitelja električne energije

V letu 2020 je dobavitelja električne energije zamenjalo 46.107 odjemalcev, in sicer 37.444 gospodinjskih in 8663 poslovnih odjemalcev, kar je skupaj 16 % manj kot v letu prej. V povprečju je...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za gospodinjske odjemalce se je v letu 2020 nadaljevala srednja stopnja tržne koncentracije. HHI je znašal 1636 in se je v primerjavi z letom 2019, ko je znašal 1602, povečal...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev končnim odjemalcem

V primerjavi z letom 2019, ko je znašal 1169, se je HHI v letu 2020 sicer nekoliko povečal. HHI, ki je med 1000 in 1800, kaže, da gre za zmerno koncentriran maloprodajni trg. V letu 2020 sta se...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev poslovnim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za poslovne odjemalce se je v letu 2020 nadaljevala srednja stopnja tržne koncentracije. Vrednost HHI je znašala 1180 in se je v primerjavi z letom 2019, ko je znašala 1136,...