Strani z oznako podatki .

Kazalniki

Strani z oznako podatki .

Cena za poslovne odjemalce

Končna cena dobavljene električne energije za povprečen poslovni odjem, ki obsega povprečje cen prve in druge polovice leta brez upoštevanja DDV, je v letu 2021 znašala 97,9 EUR/MWh in se je v...

Maloprodajni indeks cen

Agencija na podlagi spremljanja maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce določa maloprodajne indekse cen (MPI). MPI temelji na najcenejši ponudbi na maloprodajnem trgu, ki je dostopna vsem...

Cena za gospodinjske odjemalce

Končna cena dobave električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca se je na letni ravni v primerjavi z letom 2020 zvišala za 7,4 %. Zvišanje končne cene ne predstavlja dejanskega...