Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za gospodinjske odjemalce je bila v letu 2021 srednja stopnja tržne koncentracije. HHI je znašal 1725 in se je v primerjavi z letom 2020, ko je znašal 1636, povečal za 5 %.

Tržni delež treh največjih dobaviteljev je znašal 57,8 % in se v primerjavi z letom 2020 povečal za 1,1 odstotne točke. Glede na leto 2020 je svoj tržni delež na segmentu gospodinjskega odjema najbolj povečal GEN-I (2,8 %). Največ tržnega deleža so izgubili manjši dobavitelji in sicer 2,5 odstotne točke.