Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za gospodinjske odjemalce je v letu 2022 stopnja tržne koncentracije kazala, da gre za visoko koncentriran trg. HHI je presegel 2000 in je znašal 2.033. V primerjavi z letom 2021, ko je znašal 1725, se je po-večal za 17,9 %.

Tržni delež treh največjih dobaviteljev je znašal 63,5 % in se v primerjavi z letom 2021 povečal za 5,7 odstotne točke. Glede na leto 2021 je svoj tržni delež na segmentu gospodinjskega odjema najbolj povečal GEN-I (5,5 odstotnih točk). Največ tržnega deleža je izgubil Petrol in sicer 0,8 odstotne točke.