Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev poslovnim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za poslovne odjemalce je bila tudi v letu 2022 nizka stopnja koncentracije. Vrednost HHI je znašala 1.188 in se je v primerjavi z letom 2021, ko je znašala 1.193, nekoliko zmanjšala.

Največji tržni delež je glede na leto 2021 pridobil HEP (4,5 odstotne točke). Največji tržni delež glede na leto 2021 pa je izgubil TALUM (2,4 odstotne točke). Indeks stopnje koncentracije CR3 je na segmentu poslovnega odjema v letu 2022 znašal 46,9 % in se je v primerjavi z letom prej zmanjšal za 1,3 odstotne točke.