Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Dinamika števila menjav dobavitelja od januarja 2017

Menjave dobavitelja električne energije

V 1. polletju 2022 je dobavitelja električne energije zamenjalo 55.083 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 132 % več kot v 1. polletju 2021. Dobavitelja električne energije je zamenjalo...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev poslovnim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za poslovne odjemalce je bila tudi v letu 2021 srednja stopnja tržne koncentracije. Vrednost HHI je znašala 1193 in se je v primerjavi z letom 2020, ko je znašala 1180,...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev končnim odjemalcem

V primerjavi z letom 2020, ko je znašal 1236, se je HHI v 2021 nekoliko povečal in je znašal 1259. HHI, ki je med 1000 in 1800, kaže, da gre za zmerno koncentriran maloprodajni trg. V letu 2021...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem

Na maloprodajnem trgu za gospodinjske odjemalce je bila v letu 2021 srednja stopnja tržne koncentracije. HHI je znašal 1725 in se je v primerjavi z letom 2020, ko je znašal 1636, povečal za 5 %. ...