ACER/CEER Market Monitoring Report 2015

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in Svet evropskih energetskih regulatorjev (CEER) sta izdala poročilo o delovanju trgov z električno energijo in zemeljskim plinom v EU (Market Monitoring Report 2015). Izdelano je na podlagi podatkov, ki so jih zbrali in posredovali vsi nacionalni regulatorji energetskih trgov.

Poročilo v petih vsebinskih poglavjih opisuje ključne ugotovitve in priporočila o delovanju veleprodajnega in maloprodajnega trga z električno energijo in z zemeljskim plinom, izvajanju ukrepov za zaščito odjemalcev ter krepitve njihove vloge na trgu.

Poročilo je objavljeno na spletnih straneh ACER in CEER.

Meta informacije
Datum objave:
11.11.2016 10:03
Datum posodobitve
11.11.2016 10:11
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Maloprodajni trg Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
spremljanje poročilo mmr market monitoring report