Objava predloga splošnega akta agencije

 

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na določitev metodologije za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev.

 

Predlog akta in obrazložitev najdete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
20.01.2022 14:37
Datum posodobitve
20.01.2022 16:25
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice Sporočilo za javnost Podzakonski akti Metodologije agencije Predlogi aktov