Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov

Svet Agencije za energijo je na 29. redni seji 21. aprila 2016 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom. Na tem mestu podajamo tudi kratko obrazložitev akta, ki bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/16.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Meta informacije
Datum objave:
22.04.2016 15:20
Datum posodobitve
20.05.2016 16:00
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Novice
Ključne besede
elektronska izmenjava podatkov entitete