Akt za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo

Svet Agencije za energijo je na 30. redni seji 22. junija 2016 sprejel Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo, ki nadomesti akt, ki ga je svet agencije sprejel na 9. izredni seji 5. maja 2016. Akt bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Meta informacije
Datum objave:
22.06.2016 12:40
Datum posodobitve
22.06.2016 12:59
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Novice
Ključne besede
električna energija nujna oskrba