Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

Svet Agencije za energijo je na 29. redni seji 21. aprila 2016 sprejel Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Na tem mestu podajamo tudi kratko obrazložitev akta, ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/16.

 

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejete akte, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Meta informacije
Datum objave:
22.04.2016 15:10
Datum posodobitve
20.05.2016 16:01
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Novice
Ključne besede
cena distribucija toplota cena toplote daljinsko ogrevanje