Cene toplote iz distribucijskih sistemov toplote - november 2021

Naraščajoče cene energije in energentov na veleprodajnih trgih v letu 2021 se že odražajo v maloprodajnih cenah toplote iz distribucijskih sistemov toplote. V devetih izbranih slovenskih občinah, v katerih se iz sistemov daljinskega ogrevanja oskrbuje skoraj 70 % vseh gospodinjskih odjemalcev toplote, priključenih na distribucijske sisteme v Republiki Sloveniji, je povprečna maloprodajna cena toplote za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh v mesecu novembru 2021 znašala 118,44 EUR/MWh in je 38 % višja kot v letu 2020.

 

Slika 1: Povprečna maloprodajna cena toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah


Cena toplote se je v mesecu novembru 2021 glede na leto 2020 praviloma najbolj zvišala v tistih občinah, v katerih se za proizvodnjo toplote kot primarni energent uporabljata zemeljski plin ali premog. Na naraščajočo ceno toplote iz distribucijskih sistemov, kjer je v pretežni meri uporabljen zemeljski plin, vplivajo predvsem nove pogodbene cene tega energenta in mesečni nakupi manjkajočih količin emisijskih kuponov CO₂. Na ceno toplote iz distribucijskih sistemov, katerih primarni energent je v pretežni meri premog, pa najbolj vplivajo visoke cene mesečnih nakupov manjkajočih količin emisijskih kuponov CO₂. Cene toplote se bodo v mesecu novembru 2021 glede na leto 2020 najbolj spremenile za gospodinjske odjemalce v Mestni občini Maribor in Občini Jesenice (dvig cen za + 77 %) ter v Občini Trbovlje (+ 43 %), kjer za proizvodnjo toplote v celoti uporabljajo zemeljski plin.

 

Slika 2: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med leti (2020/2019, november 2021/2020)

V novembru 2021 se je glede na oktober 2021 znatno povišala povprečna maloprodajna cena toplote v Mestni občini Maribor (+ 18 %), ki je trenutno najvišja med izbranimi občinami v Republiki Sloveniji in znaša 173,54 EUR/MWh, sledita ji Občina Jesenice s povprečno maloprodajno ceno 166,18 EUR/MWh (ta ostaja glede na november nespremenjena) in Občina Trbovlje, kjer se je povprečna maloprodajna cena toplote zvišala za 12 % na 142,15 EUR/MWh. Stabilna in hkrati najnižja maloprodajna cena toplote v višini 83,75 EUR/MWh ostaja v Mestni občini Celje predvsem zaradi znatnega deleža toplote, pridobljene s termično obdelavo komunalnih odpadkov in toplote iz lesne biomase.


Na sliki 3 je prikazana povprečna struktura uporabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih v izbranih občinah, na sliki 4 pa povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih po posameznih izbranih občinah v letu 2020.


Slika 3:  Povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote v izbranih občinah v letu 2020

Slika 4:  Povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote po posameznih izbranih občinah v letu 2020

Meta informacije
Datum objave:
26.10.2021 14:39
Datum posodobitve
06.12.2021 13:59
Področja:
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Novice
Ključne besede
toplota cena toplote