Cene toplote iz distribucijskih sistemov toplote - december 2021

Naraščajoče cene energije in energentov na veleprodajnih trgih v letu 2021 se odražajo v maloprodajnih cenah toplote iz distribucijskih sistemov toplote. V devetih izbranih slovenskih občinah, v katerih se iz sistemov daljinskega ogrevanja oskrbuje skoraj 70 % vseh gospodinjskih odjemalcev toplote, priključenih na distribucijske sisteme v Republiki Sloveniji, je povprečna maloprodajna cena toplote (PMPC) za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh v mesecu decembru 2021 znašala 120,69 EUR/MWh in je 40,3 % višja kot v letu 2020.

 

Slika 1: Povprečna maloprodajna cena toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v letu 2019, 2020 in decembru 2021

 

Cena toplote se je v mesecu decembru 2021 glede na leto 2020 praviloma najbolj zvišala v tistih občinah, v katerih se za proizvodnjo toplote kot primarni energent uporabljata zemeljski plin ali premog. Na naraščajočo ceno toplote iz distribucijskih sistemov, kjer je v pretežni meri uporabljen zemeljski plin, vplivajo predvsem nove pogodbene cene tega energenta in mesečni nakupi manjkajočih količin emisijskih kuponov CO₂, katerih cena v zadnjih mesecih vztrajno raste. Na ceno toplote iz distribucijskih sistemov, katerih primarni energent je v pretežni meri premog, najbolj vplivajo visoke cene mesečnih nakupov manjkajočih količin emisijskih kuponov CO₂. Cene toplote se bodo v mesecu decembru 2021 glede na leto 2020 najbolj spremenile za gospodinjske odjemalce v Mestni občini Maribor (158,85 EUR/MWh oz. + 62,3 %), Občini Jesenice (147,88 EUR/MWh oz. + 57,3 %) in Mestni občini Ljubljana (124,86 EUR/MWh oz.+ 48,5 %). V prvih dveh za proizvodnjo toplote v celoti uporabljajo energent zemeljski plin. Najmanjši dvig cene toplote so bili deležni gospodinjski odjemalci v Mestni občini Celje (87,52 EUR/MWh oz. + 4,5 %),  medtem ko je v Občini Ravne na Koroškem cena toplote napram letu 2020 nižja za 3,3 % (124,77 EUR/MWh). Spremembe cen toplote med posameznimi leti in njihova struktura je razvidna iz zgornjega diagrama.

 

Slika 2: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med leti (2020/2019, december 2021/2020)

 

V decembru 2021 se je glede na november 2021 znatno povišala povprečna maloprodajna cena toplote v Mestni občini Ljubljana (+ 17,9 %),  v Mestni občini Maribor, kjer je cena trenutna cena toplote najvišja med izbranimi občinami v Republiki Sloveniji se je cena toplote znižala za 8,5 %. Prav tako so bili deležni znižanja cen toplote odjemalci v Občini Jesenice (- 11,0 %), kjer je distributer toplote ENOS OTE, d. o. o., znižal tudi že napovedano zvišanje cen toplote za mesec november. Manjšega povišanja so bili v mesecu decembru deležni tudi odjemalci v Mestni občini Celje, kjer ostaja maloprodajna cena toplote, poleg toplote iz distribucijskega sistema Šaleške doline (86,22 EUR/MWh), predvsem zaradi znatnega deleža toplote, pridobljene s termično obdelavo komunalnih odpadkov in toplote iz lesne biomase, med najnižjimi v Republiki Sloveniji (87,52 EUR/MWh).

 

Na sliki 3 je prikazana povprečna struktura uporabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih v izbranih občinah, na sliki 4 pa povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih po posameznih izbranih občinah v letu 2020.

 

Slika 3: Povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote v izbranih občinah v letu 2020

 

Slika 4: Povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote po posameznih izbranih občinah v letu 2020

Meta informacije
Datum objave:
06.12.2021 14:45
Datum posodobitve
06.12.2021 14:55
Področja:
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Novice
Ključne besede
toplota cene toplote