Cene toplote iz distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji – februar 2022

Naraščanje cen energije, energentov in emisijskih kuponov CO₂ na veleprodajnih trgih se v letu 2022 nadaljuje, kar se še naprej odraža v maloprodajnih cenah toplote iz distribucijskih sistemov toplote. V devetih izbranih slovenskih občinah, v katerih se iz sistemov daljinskega ogrevanja oskrbuje skoraj 70 % vseh gospodinjskih odjemalcev toplote, priključenih na distribucijske sisteme v Republiki Sloveniji, je povprečna maloprodajna cena toplote (PMPC) za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh v februarju 2022 dosegla vrednost 113,47 EUR/MWh in je za 5,98 % nižja kot v decembru 2021 oziroma 0,33 % nižja kot v mesecu januarju 2022. Na omenjeno znižanje PMPC v februarju je vplivalo 9,90-odstotno znižanje PMPC toplote v Občini Jesenice, povečanje PMCP v Mestni občini Slovenj Gradec za 24,52 % pa glede na celoten delež oskrbovanih gospodinjskih odjemalcev v izbranih slovenskih občinah ni imelo bistvenega vpliva.

 

Slika 1: Povprečna maloprodajna cena toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v letu 2020, maloprodajna cena v decembru 2021 in februarju 2022

 

Cena toplote v februarju 2022 ostaja za gospodinjske odjemalce najvišja v Občini Ravne na Koroškem (145,05 EUR/MWh), sledi ji Občina Trbovlje (142,15 EUR/MWh), Občina Jesenice (133,24 EUR/MWh), Mestna občina Ljubljana (124,86 EUR/MWh), Mestna občina Slovenj Gradec (120,32 EUR/MWh), Mestna občina Maribor (116,92 EUR/MWh), Mestna občina Celje (96,06 EUR/MWh), Mestna občina Kranj (91,28 EUR/MWh) in Mestna občina Velenje z Občino Šoštanj (86,22 EUR/MWh).

 

Vzroki za visoke cene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja ostajajo nespremenjene, visoka prodajna cena energentov, predvsem zemeljskega plina, ter cena emisijskih kuponov CO₂, katerih povprečna prodajna cena je konec januarja dosegla že 88,31 €/tona CO₂.

 

Slika 2: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med obdobji (december 2021/2020, februar 2022/december 2021)

 

 

Spremembe cen toplote med posameznimi obdobji in njihova struktura so razvidne iz zgoraj prikazanih diagramov, medtem ko gibanje povprečnih maloprodajnih cen toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v obdobju oktober 2021–februar 2022 prikazuje slika 3.

 

Slika 3: Spremembe mesečnih povprečnih maloprodajnih cen toplote za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v obdobju oktober 2021–februar 2022

Na sliki 4 je prikazana povprečna struktura uporabljenih primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih v izbranih občinah, na sliki 5 pa povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih po posameznih izbranih občinah v letu 2020.

 

Slika 4: Povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote v izbranih občinah v letu 2020

 

Slika 5: Povprečna struktura primarnih energentov za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote po posameznih izbranih občinah v letu 2020

 

 

 

Meta informacije
Datum objave:
16.02.2022 09:53
Datum posodobitve
16.02.2022 10:49
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Novice